Solar Summit 2016 by GTM
Omni Scottsdale Resort & Spa Scottsdale AZ USA 2016.05.11-12